Energie-Index; de EI van de woning

Tot eind 2020 was de EI Index van een woning “het getal” dat aangaf in welke categorie de woning werd ondergebracht voor de Energie Prestatie met een koppeling naar het Energielabel.

Met ingang van 2021 is de berekening gebaseerd op een nieuwe rekenmethodiek NTA 8800, NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraak een zeer uitgebreid document. De reden dat dit document zo groot is komt doordat het alle gebouwen omvat waarvoor de regeling geldt.

Met ingang van 2021 is deze methodiek ook van toepassing voor nieuwbouw opgenomen in het bouwbesluit 2021.

Energiezuinige woning

De mate van Energiebehoefte en het Energieverbruik wordt in de nieuwe berekening bepaald op basis van drie BENG indicatoren, BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw uitgedrukt in kWh/m2 per gebruikersoppervlak.

  • BENG 1 staat voor de Energiebehoefte van het (woon) gebouw,
  • BENG 2 het primair fossiel verbruik,
  • BENG 3 het aandeel hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler etc.)

Energie-Index voor de WWS-puntentelling is hiermede dus ook komen te vervallen

Er is nu een directe koppeling tussen het Energielabel en de daarbij behorende aantal WWS punten voor een woning.

Energie Prestatie Advies; voor een betere puntentelling

Is het Energielabel niet voldoende om voor de woning het gewenste aantal punten te verkrijgen voor liberalisatie, dan is het belangrijk om te weten wat u moet doen om de woning te verbeteren. Die informatie krijgt u van ons. Als gecertificeerd EP-W adviseurs weten wij namelijk niet alleen hoe de puntentelling werkt en wat nodig is om de juiste punten te kunnen krijgen, wij maken ook de berekeningen voor de WWS. Daarbij geven we u om een beter Energielabel te krijgen en een betere puntentelling.

Energielabel Woonruimte berekent nu dus de Energieprestatie in plaats van de Energie-Index van uw woningen

Energielabel Woonruimte beoordeelt de energieprestaties van woningen in opdracht van makelaars, verhuurders en vastgoedbeleggers. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.


MEER INFORMATIE?

Wilt u ook concreet advies om het energielabel van uw vastgoed te verbeteren, een andere WWS-puntentelling te scoren of heeft u een verbeterde Energieprestatie nodig? Neem dan snel contact met ons op.